Stworzyliśmy dla Ciebie niezależne forum dyskusyjne aby oddać Ci głos. Zmieniaj Polskę razem z nami! zmieniaj.pl

Witaj, Gość
Musisz się zarejestrować przed napisaniem posta.

Użytkownik
  

Hasło
  

Szukaj na forum

(Zaawansowane szukanie)

Statystyki
» Użytkownicy: 46
» Najnowszy użytkownik: karol71
» Wątków na forum: 133
» Postów na forum: 325

Pełne statystyki

Użytkownicy online
Aktualnie jest 13 użytkowników online.
» 0 Użytkownik(ów) | 13 Gość(i)

Ostatnie wątki
Sejmik nt Polska Doktryna...
Forum: Kalendarz wydarzeń
Ostatni post: Andrzej Jędrzejewski
19.10.2018, 13:13
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 398
Pieniadz suwerenny
Forum: Ekonomia
Ostatni post: Jan Sposob
26.08.2018, 23:28
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 406
Pytanie do TK
Forum: Ekonomia
Ostatni post: Andrzej Jędrzejewski
12.08.2018, 13:05
» Odpowiedzi: 1
» Wyświetleń: 415
Czy Akcja Wyborcza Polakó...
Forum: Polityka
Ostatni post: Andrzej Jędrzejewski
08.08.2018, 14:59
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 546
Embargo na wiedzę
Forum: Ekonomia
Ostatni post: Andrzej Jędrzejewski
24.07.2018, 19:50
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 387
Propozycja stworzenia now...
Forum: Propozycje i projekty
Ostatni post: Andrzej Jędrzejewski
10.07.2018, 17:02
» Odpowiedzi: 2
» Wyświetleń: 3,357
Samorząd gospodarczy kont...
Forum: Gospodarka
Ostatni post: Andrzej Jędrzejewski
04.07.2018, 16:44
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 607
Przed premierą polskiej d...
Forum: Ekonomia
Ostatni post: Andrzej Jędrzejewski
02.07.2018, 16:19
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 401
Nowoczesna Teoria Pieniąd...
Forum: Ekonomia
Ostatni post: Andrzej Jędrzejewski
28.06.2018, 11:23
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 440
Czas na polską doktrynę g...
Forum: Ekonomia
Ostatni post: Andrzej Jędrzejewski
26.06.2018, 12:26
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 364

 
  Sejmik nt Polska Doktryna Gospodarcza
Napisane przez: Andrzej Jędrzejewski - 19.10.2018, 13:13 - Forum: Kalendarz wydarzeń - Brak odpowiedzi

Powiadamiam iż w dniu 17 listopada 2018 roku w Niemcach k/Lublina przy ulicy Lubelskiej 160 w obiekcie Europejskiego Centrum Integracji odbędzie się sejmik na temat Polskiej Doktryny Gospodarczej. Rozpoczęcie godzina 10:00

Wydrukuj tę wiadomość

  Pieniadz suwerenny
Napisane przez: Jan Sposob - 26.08.2018, 23:28 - Forum: Ekonomia - Brak odpowiedzi

Myślą przewodnią działań w temacie pieniądza suwerennego,  jest dążenie do wypracowania stanowiska uzgodnionego w poszczególnych obszarach problemowych. System fiskalny i monetarny do układ naczyń połączonych, stanowiący podstawę funkcjonowania państwa.
Krzysztof Lewandowski w kilku prostych zdaniach porządkuje naszą dyskusje w tym temacie, zwracając uwagę na:
1. Coroczny dopływ do kasy państwa kwoty ok. 50-80 mld zł z tytułu emisji suwerennego pieniądza, co stanowi ok 20% obecnego budżetu państwa. Dla zaczadzonych "wolnościowców", co to uważają, że państwo nie ma własnych pieniędzy, informacja taka jest być może kopernikańskim odkryciem.
2. Propozycję podziału pieniędzy z nowej emisji na konsumpcje oraz inwestycje, wskazując alternatywę - z automatu czy według % ustalanego przez Parlament. Ja dodałbym, że w rozwiniętym społeczeństwie (do którego powinniśmy dążyć) taka decyzja może być podejmowana w drodze corocznego referendum, bo przynajmniej jedno w roku w ważnych dla obywateli sprawach - odbyć się powinno. Nie należy zapominać o tym, że funkcjonowanie państwa to też koszty; obecnie pokrywane z podatków, czemu nie z emisji suwerennego pieniądza, a co za tym idzie - minimalizowanie obciążeń fiskalnych społeczeństwa?
3. Konieczność powstania i rozwoju sieci banków municypalnych (banków miejskich) do obsługi obywateli, lokalnego biznesu, oraz samorządów. Również do udzielania pożyczek przy 100% zabezpieczeniu depozytami. Taki system eliminuje lichwę oraz inflację, a tym samym pobudza potrzebę oszczędzania.
4. Pogwałcenie Konstytucji ustawą "Prawo bankowe". Nasuwa się tu pytanie o sens istnienia Trybunału Konstytucyjnego. Pełni on rolę śpiącego psa, który szczeka tylko wtedy, kiedy pan o to poprosi. Odpowiedź na pismo Koreusa do Narodowego Banku Polskiego z prośbą o zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność Prawa Bankowego z Konstytucją, jest na poziomie znudzonego ciecia na nocnej zmianie. Otóż, NBP nie ma legitymacji ( czytaj: jest niegodny) do kierowania zapytań do TK!? No bo pies mógłby się obudzić i naszczekać... Ta odpowiedź, jak i wiele innych ze strony "osobistości" z rządu lub Parlamentu, to kpiny z obywateli i dowód wyalienowania z polskiego Narodu.

Niepokojem napawa stan świadomości i zainteresowania poruszanymi tu problemami, które są istota naszego życia i fundamentem Dobrego Bytu. Wprawdzie Krzysztof sygnalizuje, że zamysł powoływania banków miejskich jest w programie wyborczym radnych z kilku miast, to przecież pierwsza jaskółka wiosny nie czyni (chociaż ją zapowiada).  Bądźmy jednak szczerzy, są to bardziej deklaratywne ciekawostki kampanii wyborczej, niż poważne propozycje. Nic w tym nadwiślańskim kraju nie dzieje się bez błogosławieństwa rządzących, czyli mafii, służb i lóż.  

Zatem wniosek jest prosty - wzorem naszych wrogów należy stworzyć podobną organizację, zdolną przenieść teorię do praktyki.
Akcja Wyborcza Polaków ma na celu dokonanie właściwych wyborów. Wyboru celów, drogi i mechanizmów osiągnięcia Dobrego Bytu Narodu w Polsce suwerennej!  A nie jak dotąd, wzięcie udział w głosowaniu na jednostki, dążące do kariery finansowej!
Nie na partyjne marionetki w służbie tajnych bractw, lokalnych układów i korporacji.

--------------------------------
Pierwszym etapem powinno być powoływanie banków miejskich w dużych polskich miastach. Powołanie banku miejskiego znajduje się już w programach kandydatów do rad Krakowa, Łodzi i Warszawy. Bank miejski działałby na takich samych zasadach, jakie obowiązują wszystkie banki komercyjne w Polsce, czyli udzielałby kredytów tworzonych metodą księgową, ex nihilo. Różnicą byłaby niesprzedawalność banku miejskiego podmiotom niepublicznym. Banki miejskie powinny przejmować wszystkie rachunki samorządów tak szybko, jak na to pozwala wypowiadanie dotychczasowych umów, jakie samorządy zawarły z bankami prywatnymi. Byłoby to stopniowe odbieranie pola lichwiarskim konkurentom, a odsetki od kredytów przejmowałyby lokalne społeczności.
Drugim etapem powinno być doprowadzenie do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności Art. 4 prawa bankowego z Konstytucją RP (zapytanie w tej sprawie zgłosił Korreus), a następnie – do powołania sekcji NBP d/s rachunków indywidualnych dla obywateli oraz rachunków dla przedsiębiorstw i NGO-sów. Należy się śpieszyć, gdyż istnieje parcie do zmiany konstytucji i być może wykreślenia z niej obecnego zapisu o wyłączności emisji pieniądza przez NBP, co zamknęłoby tę drogę rektyfikacji systemu.

Trzecim etapem powinno być ekstensywne, ale konsekwentne dążenie do zwiększenia obowiązkowej rezerwy cząstkowej do docelowo 100%. Tego etapu sami (jako państwo) nie przeskoczymy, ale globalne ruchy w tym kierunku przybierają na sile, więc należałoby wspierać ekonomistów i organizacje postulujące tego rodzaju korektę systemu. Rozsądny wydaje się plan rozłożenia tego procesu na jakieś 10 lat, kiedy to banki komercyjne musiałyby się dokapitalizować, aby móc udzielać już nie kredytów, ale pożyczek. Jedynym emitentem pieniądza byłoby wówczas państwo, a coroczny budźet wynikający tylko z dodatkowej emisji (senioratu) można szacować co najmniej na poziomie 50-80 mld zł rocznie.

Jak dzielić pieniądze, napływające rok w rok do państwowej kasy z tytułu suwerennej emisji pieniądza?
Oczywiście najlepiej byłoby dzielić je automatycznie, eliminując z góry możliwości korupcyjne, wynikające z dzielenia według uznania. Dzielącym wpływy z senioratu powinien być parlament, ustalający corocznie – procentowo – podział senioratowego tortu na:
a) konsumpcję
b) inwestycje infrastrukturalne
c) inwestycje produkcyjne

a) Środki przeznaczone na konsumpcję najlepiej byłoby kierować na rynek poprzez "dywidendę senioratową", czyli sumę wynikającą z podziału kwoty senioratu – przeznaczonej na konsumpcję – przez ogół uprawnionych do dywidendy obywateli naszego kraju. Dywidenda nie obejmowałaby rezydentów i byłaby realizowana technicznie poprzez bezpłatne konta indywidualne, warunkowane PESEL-em, prowadzone przez NBP lub upoważnione przez NBP banki miejskie. Jakiej wielkości byłyby to środki, zakładając seniorat w wys. 80 mld zł i 50-procentowy udział w nim konsumpcji? Byłoby to ok. 100 zł na osobę miesięcznie dla każdego obywatela mieszkającego na stałe w RP, kwota może nie porażająca, ale dodatkowe 5 tys. zł rocznie w budżecie 4-osobowej rodziny, w dodatku każdej rodziny, to już coś do wyobrażenia w rozważaniach na temat pomyślności Polski.
b) Ogół obywateli korzysta również na rozbudowie infrastruktury, więc sensowny wydaje się udział inwestycji w nową infrastrukturę w pozostałej – po odjęciu konsumpcji – części senioratu, załóżmy że w wysokości 50% tej pozostałej części. Daje to dodatkowy budżet na rozbudowę infrastruktury na poziomie 20 mld zł rocznie, czyli średnio w wys. 50 mln zł dodatkowych środków wpływających corocznie do każdego powiatu, przeznaczonych na infrastrukturę.
c) Inwestycje produkcyjne ogółu, czyli państwa i samorządów. Pozostałe – po odjęciu konsumpcji i wydatków na infrastrukturę – 20 mld zł można przeznaczyć na wsparcie inwestycji, w których właścicielem jest ogół obywateli. Kwotę 20 mld zł dobrze by było podzielić na pół i połowę środków pozostawić w dyspozycji budżetu centralnego, z przeznaczeniem na wsparcie ogólnokrajowych przedsięwzięć inwestycyjnych, a połowę rozdzielić na powiaty, aby wesprzeć lokalny przemysł, w którym udziałowcem jest samorząd.

W kontekście spółek właścicielsko-pracowniczych in spe należałoby zadbać o to, aby środki lokalnego budżetu tworzonego z senioratu, kierowane na inwestycje produkcyjne, w wysokości średnio ok. 25 mln zł rocznie na jeden powiat, wspierały akcjonariat publiczny, a nie prywatny, czyli aby nie służyły bogaceniu się pracowników zatrudnionych w takich spółkach. Benefitem pracowników zatrudnionych w spółkach właścicielsko-pracowniczych z udziałem publicznym byłby już sam fakt posiadania zamożnego współwłaściciela publicznego, który co roku dokonuje modernizacji zakładów, w których posiada udziały. Dzięki temu zakład mógłby osiągać wyższe zyski, z których tworzone byłyby aktywa własnościowe współwłaścicieli-pracowników.

Państwo i samorząd korzystający z senioratu to inwestorzy uprzywilejowani, którzy nie musieli zarobić pieniędzy, które wydają, gdyż pieniądz ten został stworzony ex nihilo i wydany bezzwrotnie. To nakłada na te podmioty obowiązak szczególnej dbałości o sprawiedliwość społeczną na etapie wydawania uprzywilejowanych środków publicznych.

Krzysztof Lewandowski

Wydrukuj tę wiadomość

  Czy Akcja Wyborcza Polaków obudzi pokolenie przetrwania
Napisane przez: Andrzej Jędrzejewski - 08.08.2018, 14:59 - Forum: Polityka - Brak odpowiedzi

Jak wszystko w Polsce rodzi się w bólach i kłótniach. Pomysł na Akcję Wyborczą Polaków zrodził się w Lublinie a już Podkarpacie chce iść własną ścieżką. Poczekajmy jeszcze trochę. Miną upały i dowiemy się czy można uprawiać politykę bez obiecanek cacanek a zapraszając rodaków do myślenia.
Pierwsze jaskółki już wyfrunęły:

Komitet Wyborczy „Akcja Wyborcza Polaków”1 – Oddział Rzeszów
Cele dalekosiężne – my proponujemy, Ty – suweren – rozumiesz, popierasz i zatwierdzasz.
1.Wyzwólmy Polskę z niewoli odsetkowej kosztującą nas około 130 mld zł rocznie.
Przywróćmy Narodowemu Bankowi Polskiemu wyłączne prawo emisji pieniądza suwerennego zgodnie z art. 227. p.1 Konstytucji RP. Tym sposobem społeczeństwo zaoszczędzi na odsetkach około 70 mld zł rocznie i o taką kwotę będą mogły także wzrosnąć inwestycje naszych firm dając trwałą podstawę wzrostu gospodarczego oraz budowy dobrobytu obywateli.
Zapamiętaj: zmiana architektury monetarnej jest kluczowym elementem odzyskiwania naszej suwerenno­ści gospodarczej. W przeciwnym przypadku żadna z reform się nie powiedzie a Polska będzie skazana na wegetację i to na kredyt obciążający przyszłe pokolenia.
2. Usuńmy przeszkody uniemożliwiające polskim przedsiębiorcom tworzenia silnych więzi kooperacyjnych.
Wprowadźmy przepisy wykonawcze umożliwiające polskim przedsiębiorcom łączenie się w związki gospodarcze o integracji produktowej radykalnie obniżające próg inicjatywy gospodarczej oraz równomiernie rozkładające ryzyko biznesowe oraz wzajemne korzyści. W szczególności: wielostronne umowy wspólnie kontrolowane pomiędzy rolnikami, przetwórcami i handlem staną się podstawą ustroju rolnego.
3. Usuńmy konflikt interesów właścicieli i pracowników, aby Polacy pracowali z pasją w Polsce.
Uzupełnijmy kodeks spółek handlowych o regulacje prawne dla spółki właścicielsko-pra­cowniczej umożliwiając uwłaszczenie pracowników na majątkach firm w których pracują.
Wesprzyjmy proces tworzenia się własności pracowniczej rozwiązaniami podatkowymi oraz prze­znaczeniem na ten cel części emisji pieniądza suwerennego.
4. Oddajmy faktyczną władzę obywatelom w samorządach na zasadzie: władza proponuje – obywatele zatwierdzają.
zreformujmy sposób pracy oraz ordynację wyborczą do organów władzy samorządowej tak, aby kluczowe decyzje zapadały na zasadzie konsensusu pomiędzy interesami lokalnego budżetu i lo­kalnej gospodarki.
upowszechnijmy głosowanie elektroniczne (e-voting) na wzór szwajcarski.
5. Naprawmy system artykulacji interesów społecznych w skali kraju.
Wprowadźmy instytucję „kontraktów wyborczych” oraz zbiorową odpowiedzialność ugrupowań parlamentarnych za realizację głoszonego programu. Posłowie mający wpływ na realizację obiet­nic wyborczych a nie czyniących tego (np. szefowie komisji sejmowych oraz szefowie klubów poselskich), powinni być z Sejmu usuwani na drodze referendalnej lub sądowej.
Wprowadźmy instytucję prawyborów oraz 3 mandatowe okręgi wyborcze do Sejmu.
6.Gdyby którakolwiek z zaproponowanych reform napotkała sprzeciw Unii Europejskiej zainicjujmy proces opuszczenia jej szeregów.
1W okresie przedwyborczym działamy w strukturze sieciowej a nie hierarchicznej dlatego że struktury hierarchiczne zabijają proces pracy nad stanowiskiem uzgodnionym w kluczowych aspektach życia politycznego i gospodarczego. Tymczasowy kontakt: biuroMałpkakoreus.pl, jozef.kamyckiMałpkaop.pl

Nikander

Wydrukuj tę wiadomość

  Pytanie do TK
Napisane przez: Andrzej Jędrzejewski - 06.08.2018, 21:02 - Forum: Ekonomia - Odpowiedzi (1)

Polecam link http://nikander.neon24.pl/post/144865,maly-wazny-krok-do-odzyskania-suwerennosci-gospodarczej

Nasz konfederat Józek Kamycki w działaniach wspólnych skontruował zapytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego. Wiemy oczywiście że te zapytanie posiada wadę prawna, bowiem osoby fizyczne jak i każde inne stowarzyszenia nie posiadają ścieżki prawnej do zadawania takich pytań. Pytania takie jedynie przysługują Sądom wszelkich instancji. Ale uważamy iż mimo tego pytanie musiłao być zadane, oprócz tego wysłaliśmy drogą mailowa kopie tego zapytania do Prezydenta jak i do Rady Polityki Pienięznej, w którym stwierdziliśmu iz dostęp do TK jest liksusem jedynie dla wybranych ludzi. Polecam zapoznać sie z nim.

Wydrukuj tę wiadomość

  Embargo na wiedzę
Napisane przez: Andrzej Jędrzejewski - 24.07.2018, 19:50 - Forum: Ekonomia - Brak odpowiedzi

Przedstawiam film telewizji internetowej Tagen TV z Józefem Kamyckim

http://tagen.tv/vod/2018/07/embargo-na-wiedze/

Wydrukuj tę wiadomość

  Samorząd gospodarczy kontra kamarylom
Napisane przez: Andrzej Jędrzejewski - 04.07.2018, 16:44 - Forum: Gospodarka - Brak odpowiedzi

Zapleczem takiej władzy musi być koteria. Kto tę koterię zbuduje ten rządzi. Za poparcie trzeba się jej jednak "odwdzięczać".

Więcej na temat planowanej na 27 marca w Sejmie konferencji nt. "Powszechny samorząd gospodarczy - za i przeciw" znajdziecie Państwo tutaj: http://www.przedsiebiorcy.pl/. Ponieważ będę mał tam swoje kilka minut pragnę zapoznać Was z głównymi tezami Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych - jak to się mówi - w przedmiotowej sprawie.

Przedmiotem mojego wystąpienia będzie próba uporządkowania przedstawicielskiego bałaganu.
No zobaczymy, czy da się zebrać lepsze cechy samorządu terytorialnego i funkcjonalnego.

A Ty co o tym myślisz?

Artykuł napisany przez Józefa Kamyckiego

link http://nikander.neon24.pl/post/142695,samorzad-gospodarczy-kontra-kamarylom

Wydrukuj tę wiadomość

  Przed premierą polskiej doktryny gospodarczej
Napisane przez: Andrzej Jędrzejewski - 02.07.2018, 16:19 - Forum: Ekonomia - Brak odpowiedzi

W Niemczech, dla swojego czasu, taki wysiłek intelektualny podął Friedrich List i przedstawił go potomności w książce „Das national system der politischen oekonomie”. Bez tego dzieła Niemcy nie stałyby się potęgą gospo­darczą.

Jak wszystkie poprzednie, tak i ten - kolejny - sejmik Konfederacji na Rzecz reform Ustrojowych rozkręca się powoli. Tezy, wokół których chcemy się skupić zostały opublikowane tutaj: https://www.dropbox.com/s/vr0f7ro4qyna900/Polska%20doktryna%20gospodarcza.pdf?dl=0 i już zebrało się trochę uwag i nie wszystkie są pochlebne. Krystalizują się składy zespołów, które opracują ostateczną redakcję stanowiska uzgodnionego. Poszukujemy godnej lokalizacji. Chcemy wybrać miejsce związane z naszą historią. Do konkurencji wchodzą: Sulejów a to dla upamiętnienia zjazdu w Sulejowie w 1318 roku, kiedy to stworzono podwaliny pod dobre rządzenie prezentując ustrój monarchii stanowej. W grę wchodzą jeszcze Piotrków Trybunalski i Radom oraz Łódź. Byleby nie w Warszawie. Termin to przełom lipca i sierpnia. Nie tylko dlatego, że wtedy na winnicy mam najmniej pracy. Czas nagli.

Zatem jeśli chesz uczestniczyć w narodzinach polskiej doktryny gospodarczej śledź nasze kolejne komunikaty, aby nie przegapić okazji spotkania się z ludźmi, którym nie jest wszystko jedno. Tematyka bywalców na NeOn24 nie zaskoczy. Nie jest to jednak oferta dla zramolałego "pokolenia przetrwania".Sejmik Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych nt.

Polska doktryna gospodarcza: suwerenny pieniądz i metody jego obrony

Cel: przedstawienie dorobku Konfederacji w poszukiwaniu optymalnego dla Polski modelu gospodarczego
Organizatorzy: Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych i wszystkie organizacje uczestniczące w projekcie na zasadzie wielobiegunowej sieci współpracy
Miejsce i czas: przełom lipca i sierpnia br. – w centrum Polski. Poszukujemy dobrej lokalizacji.
Agenda(projekt wstępny):

Architektura monetarna:
Nowoczesna teoria pieniądza (Modern Money Theory) – nieśmiały krok w dobrym kierunku – 25 minut
Pieniądz suwerenny (Sovereign Money) – strategia kotwiczenia waluty na parytecie gospodarczym i celu inflacyjnym – 45 minut

Związki gospodarcze o integracji produktowej
Struktury sieciowe i ich obszary przewagi nad strukturami zhierarchizowanymi. 45 – minut
Historia akcji lobbingowej. 25 minut

Deproletaryzacja
Partnerski model stosunków przemysłowych w koncepcji spółki właścicielsko-pracowniczej. 45 minut.
Wsparcie procesów uspołecznienia gospodarki emisją suwerennego pieniądza i rozwiązaniami podatkowymi. 25 minut.
Dyskusja – 90 minut. Czas wystąpień ograniczony do 10 minut.
Przyjęcie tekstu końcowego doktryny.

Nikander

Wydrukuj tę wiadomość

  Nowoczesna Teoria Pieniądza (MMT) – czy aby nowoczesna?
Napisane przez: Andrzej Jędrzejewski - 28.06.2018, 11:23 - Forum: Ekonomia - Brak odpowiedzi

Polacy mają prawo reagować nerwowo, gdy ktoś im wypisuje, że rządowi nigdy nie braknie pieniędzy, bo sobie je wydrukuje.

W Internecie poszybował ostatnio artykuł – niewątpliwie utalentowanego – blogera ekonomicznego Michała Michalaka Nowoczesna Teoria Pieniądza, czyli dlaczego rządowi nigdy nie zabraknie pieniędzy Warto go przeczytać, bo dyskusji na temat istoty pieniądza nigdy dość. Jak pisze autor: „Podsumowując: 144 tys. odsłon, blisko 1800 komentarzy, ponad 400 udostępnień na FB i telefon od matki, że najlepszy mój tekst” -można tylko pogratulować. Jednak mam pewne wątpliwości czy tym artykułem autor zrobił więcej złego czy dobrego.
Niewątpliwie przybliżenie tej teorii opracowanej na Levy Institute przez ekonomistę o polsko brzmiącym nazwisku Hyman Minsky jest po stronie dobrych intencji. Także to, że wiele zacnych naukowych luminarzy popierając tę teorię - kwestionuje ustalenia z Bretton Woods - zasługuje na uwagę. Mnie brakowało przykładów przybliżania się niektórych banków centralnych do stosowania tej strategii kotwiczenia waluty jak to się dzieje w Japonii, USA, Wielkiej Brytanii a nawet EBC. Warto zapoznać się z tym artykułem Nowoczesna Teoria Pieniądza podpowiada, jak się zadłużać bez kryzysu aby zrozumieć Japonię jako „kraj kwitnącego długu”.
Najkrócej mówiąc, teoria ta suwerenność monetarną zasadza w tym, że bank centralny może wykupić i umorzyć obligacje emitowane przez rząd. Problem w tym, że tylko państwa posiadające lotniskowce mogą sobie na taki proceder pozwolić.
Pretensję do autora można mieć w następujących kwestiach:
1. Już sam tytuł zdradza intencję autora, którą jest (zamierzone lub nie) obrzydzenie Polakom założeń tej teorii.
Nikt bowiem bardziej jak Polacy nie odczuli skutków czasu, gdy wytwórnie papierów wartościowych pracowały na trzy zmiany a na banknotach przybywało zer. Mało kto pamięta, że był to typowy atak na walutę zorganizowany przez wrogie nam ośrodki rękami JPII i Wałęsy popart amerykańskimi sankcjami. Ci dwaj panowie - bowiem - „znaleźli” sposób na poprawę życia Polaków robiąc przysługę banksterom (to są fakty, a nie marksizm!!!). Tłumaczenie, że winne było centralne planowanie i tayloryzma jako doktryna organizacyjna - trafia w próżnię. Trzeba by wiedzieć co to było centralne planowanie i co to był ten tayloryzm oraz że amerykanie nas w pięty nie łaskotali. Winna była „komuna” i tyle… ona drukowała pieniądze bez pokrycia.
Polacy mają prawo reagować nerwowo, gdy ktoś im wypisuje, że rządowi nigdy nie braknie pieniędzy, bo sobie je wydrukuje.
2. Autor zbyt pochopnie zamordował ilościową teorie pieniądza.
Jak mówił Albert Einstein „dobra teoria jest najlepszą praktyka”. Praktyką każdej doktryny monetarnej są instrumenty polityki pieniężnej (operacje dostrajające i aprecjacyjne). Aby nie doprowadzić do sytuacji jaką mamy w Wenezueli rząd musi mieć nałożony kaganiec na to, ile tych pieniędzy dosypać do gospodarki i w które obszary. Mogę tylko zadać autorowi pytanie: jak zbudować formuły emisyjne na takie zjawiska monetarne jak: hiperinflacja, deflacja, stagflacja bez zaprzęgnięcia do tego ilościowej teorii pieniądza?
3. Autor niebezpiecznie bawi się założeniem, że rząd będzie bardziej dbał o zapewnienie równowagi towarowo pieniężnej niż o słupki wyborcze. Człowiek w systemie monetarnym opartym o charter czyli statut jest najsłabszym ogniwem i powinien być z niego wyeliminowany na rzecz beznamiętnych formuł emisyjnych.
Nowa architektura monetarna pieniądza suwerennego, która mówi, że społeczeństwu należna jest rekompensata spadku wartości nabywczej agregatu pieniężnego M3 powstałego na skutek inflacji oraz wyrównanie niedoboru środków płatniczych na wykup wzrostu przywraca matematyce w ekonomii właściwe miejsce. Do zupy trzeba wsypać tyle soli ile trzeba. To zawsze jest w recepturze i wie o tym każda kucharka. Nawet paszę dla kurcząt obecnie zadaje komputer, bo człowiek czasem może być pijany.
A z dwoma przywołanymi artykułami warto się zapoznać. Nie gryzą...

Nikander

Wydrukuj tę wiadomość

  Czas na polską doktrynę gospodarczą
Napisane przez: Andrzej Jędrzejewski - 26.06.2018, 12:26 - Forum: Ekonomia - Brak odpowiedzi

Nikander o suwerennym pieniądzu i metodach jego obrony.

Witam.

Jeśli jest zapotrzebowanie na wiedzę o kradzieży prawie doskonałej to nikander zbiera swoje gnaty i jedzie. Ubiegłej soboty był w Lublinie. Kamera też tam była. Nie ma obowiązku oglądania, ale miło by mi było.

https://www.youtube.com/watch?v=pCcwKDLvrc4&feature=youtu.be

Polską doktrynę gospodarczą Konfederacja na Rzecz reform ustrojowych ogłosi niebawem.

Wydrukuj tę wiadomość

  Dziesięć zasad nowej ekonomii opartej na zdrowym rozsądku
Napisane przez: Andrzej Jędrzejewski - 17.06.2018, 21:44 - Forum: Ekonomia - Brak odpowiedzi

David Korten stwierdza, iż już najwyższy czas, abyśmy ogłosili naszą niezależność wobec ekonomii opartej na pieniądzu i spekulacjach, którą promuje Wall Street i GPW. Przedstawia przy tym jasne zasady nowej, opartej na człowieku, ekonomii. Artykuł jest krótkim wprowadzeniem do nowej książki Kortena Agenda for a New Economy: From Phantom Wealth to Real Wealth – A Declaration of Independence from Wall Street. Tam też wszystkie punkty autor dogłębnie rozwija. (Red.)
David Korten
Im dokładniej się przyglądam, tym staje się dla mnie jaśniejsze, że stara ekonomia zawodzi. A dzieje się tak, bo oparta jest ona na fałszywych podstawach, założeniach i logice. Wszyscy, którzy oddolnie dążą do wprowadzenia nowej ekonomii, intuicyjnie działają w zgodzie z dziesięcioma zdroworozsądkowymi prawdami podstawowymi, które tworzą właściwą ekonomię. Oto one:
1. Właściwym celem ekonomii jest zabezpieczanie sprawiedliwego, stabilnego (zrównoważonego) i pełnego szczęścia życia dla wszystkich. Z pewnością jest to szokująca prawda dla finansistów z GPW i Wall Street, którzy zarabiają na tworzeniu baniek spekulacyjnych, manipulacji papierami wartościowymi, obniżaniu płac, bezrobociu, rajach podatkowych, oszustwach podatkowych, monopolizowaniu cen, czy też dotacjach ze środków publicznych.
2. PKB powinno mierzyć koszt ekonomiczny wytworzenia określonego poziomu dobrostencji (dobrostencja) i szczęścia ludzi. W ekonomii, tak jak w każdym dobrze zarządzanym biznesie, celem powinna być minimalizacja kosztów, nie zaś ich maksymalizacja.
3. Racjonalna relokacja realnych zasobów może ograniczyć presję ludzi na Ziemską biosferę i zarazem poprawić zdrowie i szczęście wszystkich ludzi. Ekonomia w stylu Wall Street i GPW niszczy wielkie zasoby, które faktycznie obniżają jakość naszego życia, np. poprzez wojny, uzależnienie od samochodów, rozrost przedmieść, niewydajne energetycznie budownictwo, spekulacje finansowe, reklamę, wsadzanie do więzień za drobne, pozbawione ofiar przestępstwa. Najważniejszą rzeczą, mającą na celu przywrócenie równowagi ludzi z biosferą, jest eliminacja (tych) czynników, które są szkodliwe dla naszego zdrowia i szczęścia.
4. Rynki alokują efektywnie zasoby wewnątrz systemu, w którym rządzą właściwe zasady konkurencji, internalizacja kosztów, zrównoważony handel, lokalne inwestycje i równość. Są to kluczowe zasady sprawiające, że rynek właściwie funkcjonuje. Bez nich ekonomia wolnorynkowa szybko przeradza się w system, w którym monopole korporacyjne robią wszystko, aby obniżać płace, przenosić miejsca pracy do najtańszych lokalizacji, zabierać subsydia publiczne, zatruwać powietrze, ziemię i wodę, wyczerpywać zasoby naturalne, korumpować demokrację; innymi słowy, podejmują kroki, które oznaczają całkowicie niesprawiedliwy podział zasobów.
5. Właściwy system monetarny daje ludziom i społecznościom autentyczna władzę kreacji i alokacji pieniądza, tak aby mogli tworzyć podstawy życia i ekologicznie zbalansowane zdrowe społeczności. Właściwie ustawiony system pieniężny służy życiu, a nie odwrotnie. Ekonomia w stylu Wall Street i GPW używa pieniędzy do konsolidacji ich władzy w wywłaszczaniu reszty społeczeństwa z prawdziwego bogactwa. I co ciekawe, polityka publiczna prawie zawsze sprzyja takiej ekonomii.
6. Pieniądze łatwo tworzone poprzez proste zapisy rachunkowe, nie powinny być nigdy decydującym czynnikiem w podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji zasobów publicznych. Jest to szczególnie oczywiste w przypadku gospodarczej recesji i depresji, które występują wtedy, gdy pieniądze przestają płynąć tam, gdzie są potrzebne, aby dać ludziom pracę, dzięki której wyprodukują potrzebne dobra i usługi.
7. Spekulacja, tworzenie baniek finansowych, eksternalizacja ryzyk, lichwa oraz użycie kreatywnej księgowości dla kreacji pieniędzy z niczego, nie odniesione do społecznych realiów, nie służy niczemu, co ma realną społeczną wartość. Korporacje Wall Street, które angażują się w te praktyki, w istocie są antyspołeczne. Uczestniczą one w eksploatacji, co jest grzecznym słowem na zwykłą kradzież. Praktyki te powinny być regulowane lub opodatkowane tak, aby je zlikwidować.
8. Chciwość nie jest cnotą; dzielenie się nie jest grzechem. Jeżeli pierwotnym założeniem twojego biznesu nie jest służenie społeczności, to tak naprawdę jaki masz biznes być w swoim biznesie?
9. Jedynym uzasadnionym powodem dla rządu, aby wprowadzić regulacje, które rozszerzają specjalne przywileje faworyzujące określone przedsiębiorstwa jest służenie przez nie określonym celom publicznym. Ten cel powinien być jasno wyartykułowany w misji firmy i podlegać okresowej ocenie.
10. Polityka publiczna powinna faworyzować lokalnych inwestorów i przedsiębiorstwa, które tworzą społeczną wartość ponad inwestorami i przedsiębiorstwami, które inwestują tylko po to, aby ją eksploatować. Chodzi tu głównie o inwestorów i firmy silnie zakorzenione w lokalnej społeczności. Trzeba im nadać odpowiedni priorytet.

Wydrukuj tę wiadomość